Supports de cours S2,S4 et S6

supports de cours

دعامات بيداغوجية للفصل الثاني و الرابع و السادس

محاضرات سمعية ونصوص خاصة لطلبة الفصل الرابع تخصص تاريخ و حضارة

محاضرات سمعية ونصوص خاصة لطلبة الفصل الرابع
تخصص تاريخ و حضارة